serviceudlejning, service, bestik, glas, alt til fest o.l.
serviceudlejning, service, bestik, glas, alt til fest Wenzel Jørgensen  
  Serviceudlejning
      
Forsiden  
Produkter  
Lejebetingelser
Specielle forhold  
Kørsel  
Inspiration  
Kontakt  

Lejebetingelser

Pris og betaling:
Lejepriser er inkl. moms. Eventuel opvask og/eller transport afregnes særskilt. Betaling sker senest ved modtagelsen af det lejede service og udstyr. Betaling til chaufføren er kontant eller med check. Bankoverførsler foretages senest dagen inden levering.

Kontrol af ordrebekræftelse:
Lejer efterkontrollerer alle datoer og stk. tal mv. på den medsendte ordrebekræftelse.

Kontrol af leverance
Lejer efterkontrollerer straks efter modtagelsen om det leverede stemmer overens med fakturaen. Eventuelle reklamationer skal, for at kunne tages til følge, ske omgående og senest på leveringsdagen kl. 21 på tlf. 3918 0077.

Transport
Udbringning sker efter aftale - normalt 1-2 dage før brugen og afhentning sker 1-2 dage efter brug - dog ikke lørdag-søndag. Afhentning aftales nærmere med chaufføren, når det lejede afleveres. Ved udbringning i henhold til standardtilbud sker af- og pålæsning i gadeplan op til 10 meter fra nærmeste holdeplads for bilen. Kunden kan herudover selv medvirke ved af- og pålæsning, eller der kan tilbydes forlænget ind/opbæring mod ekstra tillæg. Dette skal i så fald være aftalt inden levering. Ved forgæves kørsel tillægges 1/2 kørselspris. Hvis kunden selv afhenter/bringer det lejede, skal det ske i lukket vogn/trailer og i forretningens åbningstid ma-ti-to-fre kl. 9-16.30, onsdag kl. 9-16. Kunden henter/sætter selv det lejede på plads efter anvisning.

Returnering
Alle lejede dele tilbageleveres renjgjorte i den emballage, de blev leveret i. Medleveret beskyttelsespapir anvendes tilsvarende ved tilbagelevering. Stole, leveret med plastposer over ryggen, tilbageleveres med disse påsat.

Erstatning
Manglende eller beskadigede dele erstattes af lejeren til gældende dagspris. dette gælder også filtbunde i lysestager, propper i termokander og emballage. Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt, og der må ikke benyttes tegnestifter, selvklæber el. lign. på det lejede.

Opvask
Services returneres i rengjort stand, hvis ikke lejemålet er inkl. opvask. Rene glas sættes i kassen med foden op. Ikke/utilstrækkeligt rengjorte dele vil blive opvasket for lejers regning, (pris: 1.25 kr. pr. del). Service med guldkant samt knive med hvidt skaft må ikke vaskes i opvaskemaskine. Lysestager i sølvplet må ikke rengøres, men returneres i plastposerne.

Nyttige forholdsregler til undgåelse af beskadigelser
- Stil trækassen på højkant, - så kan tallerknerne let tages ud og sættes ind. Sæt papir i spænd som ved modtagelsen.
- Beskyt bordplader med plastic, såfremt der benyttes farvede papirduge.

Ændringer og annulleringer af bestilling
Ændrinter bedes foretaget i god tid og senest 3 dage før leveringsdagen (duge 8 dage). Ændringer sker under forbehold for disponible varer. Specielt i højsæsonen (maj, juni, august og december) bør ændringer foretages med et væsentligt længere varsel (min. 3 uger).
Annullering kan ske mod et annulleringsgebyr på 10% indtil tre dage før leveringsdatoen fra januar til og med april, samt i juli, september, oktober og november måned - og indtil 2 uger før leveringsdatoen i maj, juni, august og december måned. Ved senere annullering faktureres til fuld pris.

Wenzel Jørgensen Serviceudlejning • Bregnerødvej 132B • 3460 Birkerød • Telefon 39 18 00 77 • Fax 45 82 60 86 • kontakt@wenzel-udlejning.dk

 

serviceudlejning, service, bestik, glas, alt til fest